Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je sa provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je sa provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Auctus Projekt d.o.o. za usluge 

Lokacija: Stubička 30, 10000 Zagreb

O nama: Tvrtka Auctus Projekt d.o.o. započela je sa provedbom EU projekta iz poziva E-Impuls 2016.

Naziv projekta je „Poslovna konkurentnost – obrada podataka o OPG-ovima i povezivanje u klastere s ciljem njihovog zajedničkog izlaska“ Šifra projekta: KK.03.2.1.06.1199 Trajanje projekta: od 01.09.2017. do 01.07.2018. Ukupna vrijednost projekta: 71.500,00 HRK. Ukupna bespovratna sredstva Europske unije (intenzitet 85%): 35.700,00 HRK

Opis projekta: Poduzeće Auctus Projekt d.o.o. (prijavitelj) prijavom na ovaj natječaj želi riješiti problematiku koja se učestalo veže uz mikro, malo i srednje poduzetništvo te obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Navedeni, a gdje OPG čine posebno problematičnu skupinu, imaju problem visokih troškova nabave sirovina i repromaterijala, ali i probleme određivanja cijene proizvoda i usluga prilikom plasmana. Cilj prijave na ovaj natječaj za poduzeće prijavitelja je proširenje kapaciteta nuđenih usluga i samim time povećati konkurentnost prijavitelja na tržištu. Razvojem OPG-a također se sprečava izumiranje sela te potiče razvoj sela, odnosno ruralnih prema indeksu razvijenosti slabije razvijenih područja. Ranije spomenuti problemi, s kojima se susreću OPG-ovi, mogu se riješiti udruživanjem u klastere. Okupljanjem OPG-a u klastere, isti će moći povećati cijenu gotovih proizvoda, ali i smanjiti troškove nabave sirovina i repromaterijala, što će naposljetku rezultirati optimizacijom poslovanja i povećanjem konkurentnosti istih. Ovim projektom se nabavlja aplikacija (softver) čija će osnovna funkcija biti prikupljanje podataka o OPG-ima, koji čine glavnu ciljnu skupinu, a s ciljem davanja istima prijedloge za udruživanje na temelju obavljanja istih djelatnosti (stočarstvo, iste vrste višegodišnjih ili jednogodišnjih nasada, pčelarstvo, prerada poljoprivrednih sirovina i slično). Korisnicima softvera biti će omogućeno pretraživanje OPG-a upisnika u ovaj registar prema geografskom području i/ili vrsti djelatnosti.

Ciljana skupina kupaca: Ciljna skupina su obrtnici, mikro, malo i srednje veliki poduzetnici te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se efektivno bave djelatnošću poljoprivrede (područje A prema NKD 2007).

Projektom se na tržište ulazi s novim registrom dostupnom svim upisnicima u isti, a razvojem istoga u narednim godinama bi se isti proširio na obrte te ostale subjekte mikro, malog i srednjeg poduzetništva, koji dugoročno čine sekundarnu ciljnu skupinu. Naposljetku korisnici istoga mogu biti i potencijalni kupci i poslovni partneri koji putem ovakvog sustava mogu pronaći potencijalne dobavljače poljoprivrednih sirovina i/ili prerađevina direktno od proizvođača.

Specifični cilj projekta:


  • povećanje konkurentnosti poduzeća
  • proširenje kapaciteta nuđenih usluga
  • povećanje vlastite konkurentnosti u odnosu na konkurentska poduzeća koja su prema NKD-u u području M (stručne znanstvene i tehničke djelatnosti)Očekivani rezultati provedbe:

  • Udruživanje OPG-ova u klastere
  • Optimizacija poslovanja i konkurentnosti OPG-ova
  • ulazak na nova tržišta
  • povećanje broja zaposlenih
  • povećanje prihoda od poslovanja
+385 (91) 25 25 234
info@aprojekt.eu
Pon - Pet 8.00h - 16.00h
Radno vrijeme
Stubička ulica 30
10 000 Zagreb