ESIF zajam – ruralni razvoj

ESIF zajam – ruralni razvoj

Zajam za ruralni razvoj

Od nadležnog državnog tijela Republike Hrvatske raspisan je poziv za zajam pogodan za poduzetnike koji žele ulagati u mala gospodarstva koja su sufinancirana iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Poduzeće Auctus projekt d.o.o. za Vas će izraditi potrebnu prijavnu dokumentaciju za ovaj zajam.

Poduzetnicima su na raspolaganju dva programa linije zajmova za ruralni razvoj:

Mikro zajam za ruralni razvoj

Mali zajam za ruralni razvoj

ESIF zajam – Mikro za ruralni razvoj

Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% i 1,0% ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Rok otplate: od 1 godine do 5 godina uključujući poček

Namjena: osnovna sredstva, obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

ESIF zajam – Mali za ruralni razvoj

Iznos: 25.000,00 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% i 1,0% ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Rok otplate: od 1 do 10 godina uključujući poček

Namjena: osnovna sredstva, obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

Napomene:

Rok korištenja zajmova je 3 mjeseca.

Osnovna sredstva odnose se na kupnju materijalne i nematerijalne imovine; poljoprivrednu proizvodnju i prodaju proizvoda, novu opremu, modernizaciju farmi, korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima, turističke usluge, uvođenje novih ekološki prihvatljivih tehnologija i alata.

Obrtnim sredstvima mogu se financirati: plaće radnika, režijski troškovi, troškovi najma, nabavke sirovina, marketinška usluga vanjskih suradnika, dobavljača itd.

Zajmovima se ne financira:

 • ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda
 • ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju
 • ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potrebe poljoprivrednog gospodarstva
 • ulaganje u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije
 • trošak kupovine veći od 10% ukupne investicije
 • financiranje PDV-a (ako je povrativ)
 • refinanciranje postojećih obaveza
 • podmirenje obaveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obnavljanja turističke djelatnosti koju obavlja krajnji primatelj
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima


Za Vas ćemo izraditi poslovni plan brzo i profesionalno te Vam pomoći u pribavljanju ostale dokumentacije potrebne za Vašu prijavu.

Obratite nam se s povjerenjem na info@aprojekt.eu, 091/2525234 ili putem online kontakt forme.

+385 (91) 25 25 234
info@aprojekt.eu
Pon - Pet 8.00h - 16.00h
Radno vrijeme
Stubička ulica 30
10 000 Zagreb